Ontbijtvergadering floating PV project: 18 april – 7u

Beste ondernemer,
In samenwerking met de POM Oost-Vlaanderen en het VLI (Vereniging Lokerse Industrie) nodigt de Stad Lokeren u graag uit voor een ontbijtvergadering op 18 april.

In 2023 voerde de POM Oost-Vlaanderen in opdracht van de Stad Lokeren een haalbaarheidsstudie uit omtrent het potentieel van een drijvend zonnepanelenpark op de vijver nabij het bedrijventerrein E17/3.

Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat de potentiële stroomopbrengst de stroomvraag van het stadspatrimonium ruimschoots overschrijdt. De Stad Lokeren onderzoekt daarom hoe dit project ook het Lokerse bedrijfsleven ten goede kan komen.
Tijdens een gezellig ontbijt geven we de bevindingen uit het haalbaarheidsonderzoek en brengen we een uiteenzetting over de volgende stappen in het proces.

Het project staat open voor alle ondernemers op het grondgebied Lokeren en blijft dus niet beperkt dat de bedrijven op het bedrijventerrein E17/3.

Momenteel gebruikt de brandweer deze vijver als reservoir, maar ook voor visserij wordt de vijver gebruikt.

Het is geenszins de bedoeling van de Stad Lokeren om deze activiteiten te verbieden. Er wordt rekening gehouden met de huidige activiteiten en de milieu-impact om de ingenomen oppervlakte van de drijvende zonnepanelen te berekenen.

Schrijf nu in

Geïnteresseerd in ons project?

  • 18 april – 7u – KDL (La Vue) – Bouwstraat 2 (E17/4) – Lokeren.

—— De inschrijvingen zijn afgesloten ——

 
 

Praktische Details:  

De ontbijtvergadering gaat door bij Kris De Leeneer op:

18 april: 7u (einde: 9u)

Bouwstraat 2 (E17/4), 9160 Lokeren

De deelname aan dit event is gratis en staat open voor alle bedrijven op grondgebied Lokeren.