18 september 2014 18u30 : Bo Coolsaet

Professor Bo Coolsaet (1939) is in ons land al meer dan dertig jaar de expert als het gaat over thema’s als liefde, relaties of seks. De boeken die hij hierover schreef groeiden uit tot regelrechte bestsellers.

Quote

Innemende verteller over gevoelige menselijke thema’s

Pionier doorbreken van taboe rond seksualiteit – Ouder worden: de handleiding

Bo Coolsaet was een liergierig kind. Hij is de leerkracht uit de lagere school eeuwig dankbaar die hem leerde om zelf na te denken: ‘Op school gaat het niet alleen over dingen van buiten leren, ik vind dat je er ook moet leren om ideeen te ontwikkelen vanuit je eigen leefwereld. Er hebben maar weinig leerkrachten de gave om dat bij kinderen te stimuleren. In feite is dat pas echte educatie.’

Den dikke en den dunne

Zijn humaniora bracht Coolsaet op een internaat door, ver weg van de buitenwereld. ‘We waren totaal niet op de hoogte van wat er zich op sociaal of cultureel vlak afspeelde. De enige vorm van cultuur die we meekregen, was om de twee weken een filmpje van Laurel en Hardy.’

Bo Coolsaet was een sociaal geengageerde student met een sterke interesse voor het menselijk lichaam. De keuze om geneeskunde te gaan studeren in Leuven lag dan ook voor de hand. Al in zijn vierde jaar aan de universiteit begon hij zelf onderzoek te doen. Zijn studies verschenen al snel in verschillende wetenschappelijke tijdschriften en de jonge student werd regelmatig gevraagd om lezingen te geven.

Penisprothese

Aan de universiteit kreeg Bo Coolsaet van zijn proffen de raad om uroloog te worden, op dat moment een knelpuntberoep. Hij trok naar Nederland waar hij zijn verdere opleiding tot chirurg kreeg en er nadien urologie aan toevoegde. Hij zou er ook zijn eerste werkervaring opdoen. Zeven jaar stond Bo Coolsaet aan het hoofd van de afdeling wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Rotterdam. Nadien werd hij Hoogleraar aan de universiteit van Utrecht, iets wat hij bleef tot aan zijn 65ste. Ook aan de universiteiten van New York en de Canadese McGill University was Coolsaet verbonden als professor en vorser.

Parallel met zijn academische carriere startte Bo Coolsaet in 1970 met zijn urologiepraktijk, die 25 jaar lang de grootste in Belgie zou zijn. Begin jaren tachtig ging Bo Coolsaet zich toeleggen op erectieproblemen. De penisprothese was net op de markt gekomen en professor Coolsaet was de eerste in Europa die hiermee werkte. Ook leerde hij hierin vele dokters de knepen van het vak.

Opnieuw achter de boeken

Opvolger van de penisprothese was de papaverine-injectie. Deze wordt in het zwellichaam van de penis gespoten opdat de bloedvaten verslappen, ze zich makkelijker vullen met bloed en er dus een erectie volgt. Toch voelde Bo Coolsaet zich van meet af aan niet lekker bij deze zuiver medische benaderingen: ‘Het is een puur fysiek proces. Je geeft ze wel een erectie, maar vaak is het probleem daarmee niet van de baan.’

Op zoek naar soelaas besloot Coolsaet opnieuw te gaan studeren. Overdag runde hij zijn praktijk, ’s avonds blokte hij cursussen psychologie en psychoanalyse:’Seks gaat immers om veel meer dan alleen het lichamelijke, intimiteit is minstens even belangrijk.’

Het doel van VLI ?

Events organiseren met inspirerende, boeiende sprekers met de bedoeling om elkaar beter te leren kennen.

Filip De Groote, voorzitter VLI

Met dank aan :

Vereniging van Lokerse Industrie

Vriendenclub van ondernemers
Uniek in Vlaanderen
Productiebedrijven
Netwerken in Lokeren
Meer dan 15 jaar