21 september 2017 om 19 u : Peter De Keyzer

Naar een toekomst zonder jobs? Naar jobs zonder toekomst?

Nemen robots binnenkort al onze jobs over? Evolueren we naar een samenleving met veel rijkdom maar zonder werknemers? Sinds de start van de industriële revolutie hebben eerst machines en daarna robots menselijke arbeid vervangen. Of het nu gaat over het automatische weefgetouw, het stoomschip, de graafmachine of de keukenrobot. Robotisering is dus zeker niet nieuw.

Maar er is een belangrijk verschil. Geen enkele job is vandaag nog immuun voor de robotisering. Iedereen die vandaag werkt met een computer, is vervangbaar door diezelfde computer. Moeten we dan vrezen voor een toekomst zonder jobs? Zijn er alleen nog maar jobs zonder toekomst? Worden we binnenkort bestuurd door robots? Peter De Keyzer neemt u mee op een tocht langs de automaten van het verleden, richting de intelligente robots van de toekomst. Hij beantwoordt de vraag of onze samenleving zich moet voorbereiden op een toekomst zonder jobs…


Inschrijvingen afgesloten.


Beurs en Bank

Peter De Keyzer is afgestudeerd in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Na een korte academische carrière belandde hij in de financiële sector. Hij werkte achtereenvolgens voor KBC Bank, ABN Amro en het Brusselse beurshuis Petercam. Sinds 2011 is hij hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. Hij is een kritisch observator en analist van de Belgische en Europese economische politiek.

Anders denken in een nieuwe wereld

Wie naar de wereld van vandaag kijkt ziet veel problemen die onoverkomelijk lijken. Denk aan de globalisering, de vergrijzing, de financiële crisis, de ongelijkheid. We hebben nog altijd de neiging om naar de overheid te kijken in de hoop dat die een kant-en-klare oplossing zal aanreiken. Maar die tijd is voorbij, zegt Peter De Keyzer. De oplossing op deze uitdagingen moet van onszelf komen.

‘De overheid moet de spelregels schrijven, maar moet niet bepalen wie het spel gaat winnen. Mijn boek is geen pleidooi tegen de overheid. Maar om de problemen waar we voor staan op te lossen, hebben we groei nodig, en groei krijg je alleen als de overheid de burgers en de bedrijven de ruimte geeft. Mensen kunnen veel meer dan de overheid voorhoudt’ zegt hij hierover in De Standaard.

Nieuwe dynamiek

We moeten opnieuw gaan geloven in de kracht van de vrije markt. De economie heeft nood aan een nieuwe dynamiek. De vrije markt van morgen is een wereldwijd forum voor creativiteit, persoonlijk initiatief, hersenkracht en ideeën die tegen vastgeroeste denkpatronen ingaan. Dat is de enige manier om vooruit te gaan en om meer welvaart te scheppen, zowel in de rijke als in de arme landen. De toekomst is aan de optimistische dromers en aan de creatieve ondernemers die er niet voor terugdeinzen om risico’s te nemen en out-of-the-box te denken.

Een maatschappij zonder groei is een maatschappij zonder vooruitgang, is een maatschappij zonder toekomst. Groei maakt dus gelukkig. Niet omdat we ons steeds méér materiële zaken kunnen veroorloven, wel omdat we onze welvaart zelf in handen nemen.

Van basisinkomen tot vlaktaks

De tijd is rijp voor een keerpunt. Jongeren zijn ondernemender dan ooit. Veel werknemers worden zelfstandig of zelfstandig in bijberoep. We leven in een maatschappij op een breukvlak en vooral: we willen meer dan vroeger ons (professionele) leven zelf vorm geven. Een basisinkomen en een vlaktaks zijn de pijlers van die nieuwe economische architectuur.

Peter De Keyzer in Trends: ‘Ik pleit voor een basisinkomen en een vlaktaks waarbij elk uur dat je werkt voor iedereen op dezelfde manier wordt belast. Mensen kunnen dan zelf keuzes maken. Ze kunnen zich tevreden stellen met dat basisinkomen omdat ze graag laat opstaan, ze kunnen het basisinkomen gebruiken om bij te studeren, maar ze kunnen er ook voor kiezen om boven op hun basisinkomen 100 uur te werken en dezelfde dure wagen als hun buurman te kopen.’

Peter De Keyzer schuwt de controverse niet, hij denkt radicaal en vernieuwend. Zijn verhaal is stevig onderbouwd. Zijn innovatieve ideeën zetten een zeer divers publiek aan het denken, over de vormgeving van de samenleving van morgen en hoe je daar als individu mee kan aan bouwen.
foto’s ©Thibault Gregoire/Read My Lips