Diner – 6 juni 2024 – 19 u: Heidi De Pauw

Geen paniek! Waarom we onze kinderen met een gerust hart kunnen loslaten

Child Focus

Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, stelt sinds 26 jaar alles in het werk om de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen aan te pakken en te voorkomen.

Child Focus is dag en nacht, zeven dagen op zeven, bereikbaar op het gratis noodnummer 116 000. Dit leidt jaarlijks tot de behandeling van 2.000 zaken van verdwijning of seksuele uitbuiting. Gespecialiseerde consulenten verzekeren de naasten en families van de nodige hulp en omkadering. Dit wordt erkend binnen een samenwerkingsverband met politie en justitie.

Verder bestrijdt Child Focus met tal van campagnes, kinderpornografie en alle andere vormen van seksuele uitbuiting. Child Focus is een Stichting van openbaar nut, zonder enig winstoogmerk. Naast een overheidssubsidie van de Nationale Loterij ter hoogte van ca. 21% van de functioneringskosten, verwerft de organisatie 79% van haar werkingsmiddelen vanwege bedrijven en het grote publiek. Child Focus is stichtend lid van Missing Children Europe en lid van meerdere internationale netwerken voor veilig internet en de bestrijding van seksuele uitbuiting via het internet.

Ook in België werkt Child Focus met tal van welzijns- en preventieorganisaties samen, bijvoorbeeld binnen de Kinderrechtencoalitie of binnen de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Naast een vijftigtal professionele medewerkers in Brussel zetten 400 vrijwilligers zich over het ganse land in voor de missie van Child Focus. Velen onder hen verzorgen affichagecampagnes om de oproepen tot getuigen bij verdwijningszaken te ondersteunen, anderen geven preventiesessies in scholen of verzorgen sensibiliseringscampagnes en –events.

Heidi De Pauw

Heidi De Pauw is Algemeen Directeur-Gedelegeerd Bestuurder bij Child Focus. Zij is criminologe en startte haar loopbaan bij het Vast Secretariaat voor Preventiebeleid, waar ze zich toelegde op de drugsproblematiek. Kort na de opstart van Child Focus werd zij een van de eerste case managers en later verantwoordelijke voor de studie- & preventiedienst. Na een tussenperiode als directeur van PAG-ASA vzw, een centrum voor slachtoffers van mensenhandel, keerde ze in november 2011 in de hoedanigheid van algemeen directeur terug naar Child Focus.

Daarnaast neemt Heidi De Pauw verschillende mandaten waar in Raden van Bestuur die zich bezighouden met kwetsbare groepen en slachtoffers van misdrijven o.a. voorzitter van Minor Ndako, Inhope en de de Koningin Paola Stichting. Zij is ook beschermvrouw van Womenpol. Zij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de nationale en internationale vakliteratuur en bewustwording door middel van tal van publicaties en boeken.

Haar laatste boek is “Geen paniek! Waarom we onze kinderen met een gerust hart kunnen loslaten”. (Houtekiet).


Schrijf nu in :

plaats : Lozen Boer

1e persoon inbegrepen in lidgeld, volgende betalen 95 euro (factuur volgt)

Breng je buur mee, of iemand die je goed kent uit de industriezones in Lokeren.

Ze mogen éénmalig gratis meekomen. (zie hieronder: ik nodig uit)


Dit event is exclusief voor VLI-leden, indien u nog geen lid bent, neem dan contact op met secretariaat@vli.be