Diner – 6 juni 2024 – 19 u: Nel Broothaerts

Nel Broothaerts

Geen paniek! Waarom we onze kinderen met een gerust hart kunnen loslaten

Child Focus

Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, stelt sinds 26 jaar alles in het werk om de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen aan te pakken en te voorkomen.

Child Focus is dag en nacht, zeven dagen op zeven, bereikbaar op het gratis noodnummer 116 000. Dit leidt jaarlijks tot de behandeling van 2.000 zaken van verdwijning of seksuele uitbuiting. Gespecialiseerde consulenten verzekeren de naasten en families van de nodige hulp en omkadering. Dit wordt erkend binnen een samenwerkingsverband met politie en justitie.

Verder bestrijdt Child Focus met tal van campagnes, kinderpornografie en alle andere vormen van seksuele uitbuiting. Child Focus is een Stichting van openbaar nut, zonder enig winstoogmerk. Naast een overheidssubsidie van de Nationale Loterij ter hoogte van ca. 21% van de functioneringskosten, verwerft de organisatie 79% van haar werkingsmiddelen vanwege bedrijven en het grote publiek. Child Focus is stichtend lid van Missing Children Europe en lid van meerdere internationale netwerken voor veilig internet en de bestrijding van seksuele uitbuiting via het internet.

Ook in België werkt Child Focus met tal van welzijns- en preventieorganisaties samen, bijvoorbeeld binnen de Kinderrechtencoalitie of binnen de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Naast een vijftigtal professionele medewerkers in Brussel zetten 400 vrijwilligers zich over het ganse land in voor de missie van Child Focus. Velen onder hen verzorgen affichagecampagnes om de oproepen tot getuigen bij verdwijningszaken te ondersteunen, anderen geven preventiesessies in scholen of verzorgen sensibiliseringscampagnes en –events.

Nel Broothaerts

Nel Broothaerts studeerde af als Master in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. In 2002 was ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een educatief programma voor jonge kinderen in Guatemala. Na haar terugkeer in België werkte ze binnen het onderwijssysteem voor kinderen met speciale behoeften (Buitengewoon Lager Onderwijs), waar ze verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van pedagogische instrumenten voor leerkrachten.

Tussen 2005 en 2007 werkte Nel binnen de Jeugdhulp als thuisbegeleidster / opvoedingsadviseur voor gezinnen in problematische opvoedingssituaties. In mei 2007 trad ze in dienst bij Child Focus en was ze als Projectmanager verantwoordelijk voor het beleid en de ontwikkeling van preventie-initiatieven rond e-safety.

In september 2013 werd ze coördinator van het projectteam en in oktober 2017 directeur van het nieuw opgerichte departement ‘Preventie en Ontwikkeling’, voor alle preventie-initiatieven, via tools, materiaal, vormingen of training, en nieuwe ontwikkelingen in de Stichting. Sinds oktober 2022 is Nel Adjunct CEO van Child Focus. Vanaf 1 september 2024 zal zij de nieuwe CEO van Child Focus worden.


Schrijf nu in :

plaats : Lozen Boer

1e persoon inbegrepen in lidgeld, volgende betalen 95 euro (factuur volgt)

De boekingen zijn afgesloten

Dit event is exclusief voor VLI-leden, indien u nog geen lid bent, neem dan contact op met secretariaat@vli.be