24 maart 2022 – 19 u: VLI en BIN

Opstart Bin Z Industriezone Lokeren

Veiligheid in de industriezones van Lokeren is altijd al een topic geweest waar VLI achterstaat. Vroeger hadden we een alarmlijst die we op regelmatige tijdstippen verspreid hebben, maar door de GDPR komt dit hoe langer hoe meer onder druk te staan.

We waren dan ook heel dankbaar toen de PolitieZone Lokeren ons voorsteld om een BIN op te richten in de industriezone. Ze komen dit project ook aan jullie voorstellen en hopen hiermee voldoende draagkracht te krijgen om het op te starten.

Wat is een BIN?

Het is een gestructureerde samenwerking tussen burgers – zelfstandigen – bedrijven, de lokale politie en de bestuurlijke overheid en steunt op drie pijlers :

• Participatie:
De leden participeren mee in de veiligheid binnen de eigen woon- of werkomgeving;

• Communicatie:
Er wordt wederzijdse informatie uitgewisseld via een vooraf vastgelegd communicatieplan;

• Preventie:
Voorkomen van criminaliteit en overlast door in te spelen op een integrale benadering van preventie.

Hoe werkt een BIN?

  • Indien je iets abnormaals opmerkt of er is iets gebeurd : Contacteer de politie;
  • Na evaluatie van uw melding wordt dan de beslissing genomen of het BIN wordt opgestart.
    Indien ja, gebeurt dit in realtime via een vooraf bepaald communicatiemiddel (SMS, spraakbericht, text to voice, …);
  • Het BIN wordt ook gebruikt voor de verspreiding van niet-dringende berichtgeving, zoals preventieberichten en feedbackberichten. Dit gebeurt eveneens via een vooraf afgesproken communicatiemiddel, bijvoorbeeld een WhatsApp kanaal.

Hoe toetreden tot onze BIN?


Om deel te nemen aan ons BIN netwerk en op de hoogte te blijven van alle meldingen, is het noodzakelijk dat je 2 documenten ondertekent, en terugmailt naar ons.

Download deze documenten:


Dus beide invullen, ondertekenen en ons terugbezorgen via email.

Was je niet op de vergadering en wens je meer informatie, bekijk dan deze flyer.